Referens­designer

Vårt mål är att både mjukvara och hårdvara ska vara så modulär som möjligt och enkel att återanvända. Det sparar tid under utveckling, och det sparar både tid och pengar för kunden när vi kan återanvända delar och bygga kundens design baserad på våra interna referensdesigner.

Prototyparbete i ljusets hastighet

För att realisera våra mål om modularitet och återanvändbarhet, har vi tagit fram utvecklingskorten Kite 9160 och Kite 52840 som kombinerar styrkan i nRF SoCen med flexibiliteten i PMOD-standarden. Det låter oss prototypa lösningar med riktig hårdvara långt innan vi har det kundspecifika kortet tillgängligt.

Kites är våra interna referensdesigner, så vi tenderar att hålla oss så nära dem som möjligt när vi utvecklar kundspecifika kort också, då det underlättar både hårdvarudesign och mjukvarudesign. Om applikationsmjukvaran kan köra på en Kite, så kommer den köra med minimala ändringar på sluthårdvaran också! På så vis kan vi använda en referensmjukvara baserad på den sortens Kite vi använder i det aktuella projektet.

Kite & Kitten 9160

Kite 9160 och Kitten är våra LTE-baserade referenskort som bygger på nRF 9160. Kite har fyra PMOD-kontakter medan Kitten är mer tänkt som en wearable. Boardfiler för Kite 9160 finns på GitHub, så du kan enkelt inkludera dem i Zephyr direkt i din west.yml.

Genom att kombinera våra Kite-kort med Peripheral MODule-ekosystemet möjliggör vi att börja hacka på firmware så snart vi har en idé om vad produkten ska göra, och vi kan ändå göra tidiga prototyper med nära på produktionskvalitet.

A photo of Kite 9160

Kite 52840

Kite 52840 bygger på nRF52840 och har även den fyra PMOD-kontakter. För prototypande i projekt där vi behöver bluetooth eller någon av IEEE 802.15.4-varianterna så är detta vår goto-Kite! Precis som för 9160-Kiten finns board-filer fritt tillgängligt, men även tillverkningsunderlagen för fabrik.

A photo of Kite 52840

EUB SDK

Vårt SDK bygger på Zephyr och lägger till funktionalitet för att automatisera modem-anslutningar, krypterade sockets, hjälpfunktioner för FOTA, byggsystem etc. Vårt arbete med SDKet hjälper oss att minska underhållsbördan mellan projekt och gör att vi kan återanvända så mycket mjukvara som möjligt.

An image that looks like code

Vill ni att vi prototypar nästa produkt åt er?

Ring för en förutsättningslös pratstund, eller skicka ett mejl!

031-375 82 38 eub@eub.se